Pożyczka Płynnościowa POIR

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej, Banku Gospodarstwa Krajowego i polska flaga

Pożyczka Płynnościowa POIR

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy

Nabór wniosków został zakończony

Co cechuje Pożyczkę Płynnościową POIR?

Może ją otrzymać mikro, mały lub średni przedsiębiorca na przedsięwzięcia polegające na zapewnieniu bieżącej płynności firmy lub odbudowie jej działalności, w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej:

z pandemią COVID-19

albo

rosyjską agresją wobec Ukrainy.

 • oprocentowanie 0%
 • prowizja 0%
 • pożyczamy nawet do 1,5 mln zł
 • okres spłaty do 6 lat
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • gwarantujemy przyjazne i nieskomplikowane procedury

Mikro, mały i średni przedsiębiorca który przedstawi uzasadnienie potwierdzające, że spełnia co najmniej jeden z warunków:

 1. konsekwencje epidemii COVID w istotny sposób spowodowały (historycznie lub na moment składania wniosku o pożyczkę) problemy przedsiębiorcy z płynnością lub uprawdopodobnią ryzyko wystąpienia takiej sytuacji w najbliższej przyszłości,

lub

 1. w okresie od 24.02.2022 r. zaczęły doświadczać problemów z płynnością w związku z sytuacją gospodarczą spowodowaną skutkami agresji Rosji na Ukrainę, i są one odczuwalne wg stanu na dzień złożenia wniosku o pożyczkę,

lub

 1. dotkliwie odczuły wzrosty kosztów produkcji / kosztów bieżącej działalności w związku ze wzrostem cen energii lub surowców (m.in. gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla kamiennego, zbóż), i są one odczuwalne według stanu na dzień złożenia wniosku o pożyczkę,

lub

 1. negatywne konsekwencje sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19 lub agresją Rosji na Ukrainę, spowodowały konieczność pozyskania finansowania do realizacji inwestycji mających na celu odbudowę lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, lub zmianę dotychczasowego modelu biznesowego, lub wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Wydatki obrotowe w tym:

 1. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 2. zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 3. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, w tym kosztów leasingu, najmu długoterminowego itp.,
 4. zatowarowanie, półprodukty itp.,
 5. inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy,

MOGĄ BYĆ TEŻ:

Wydatki inwestycyjne (do 40% wartości pożyczki), np.:

 1. mające na celu rozwój produktów i procesów w przedsiębiorstwach lub zmianę modelu biznesowego
 2. wydatki inwestycyjne wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii
 1. wydatki obrotowe i inwestycyjne (nie mniejsze niż 30% i nie większe niż 40% wartości pożyczki) wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii – do 1,5 mln zł

lub

 1. wydatki obrotowe i inwestycyjne (mniejsze niż 30% wartości pożyczki) wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii – do 1 mln zł

lub

 1. wydatki obrotowe i inwestycyjne (nie większe niż 40% wartości pożyczki) mające na celu rozwój produktów i procesów w przedsiębiorstwach lub zmianę modelu biznesowego - do 1 mln zł

lub

 1. same wydatki obrotowe – do 1 mln zł

Aktualności

8 lutego 2023

Zakończenie przyjmowania wniosków

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy, w związku z przekroczeniem kwoty alokacji, zakończył przyjmowanie wniosków o pożyczkę w ramach Pożyczki Płynnościowej POIR.

26 stycznia 2023

Zmiany w Regulaminie udzielenia wsparcia

Informujemy że dnia 26.01.2023 r dokonano zmiany w Regulaminie udzielenia wsparcia z Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR:

 1. poprawiono nieprawidłowy omyłkowy zapis w rozdziale II lit. B. pkt 1),
 2. dostosowano do zmienionej treści rozporządzenia o pomocy publicznej (rozp. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8/09/2022 w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy – w brzmieniu nadanym rozporządzeniem zmieniającym z 9/01/2023) zapis w rozdziale II lit. C. ust. 16.
17 stycznia 2023

Rozpoczęcie naboru wniosków na Pożyczkę Płynnościową POIR

16 stycznia 2023 r. Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z.o.o. podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. na wdrożenie i zarządzanie Instrumentami finansowymi Pożyczka Płynnościowa POIR.

Nabór wniosków rozpocznie się 6 lutego 2023 r. o godzinie 08.00.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY WSPARCIA PŁYNNOŚCI MŚP POIR

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. działający w Konsorcjum z Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie, Stargardzką Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie jest Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR na podstawie zawartej w dniu 16 stycznia 2023 roku, z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. Umowy Operacyjnej nr Nr 2/POIR/3522/2023/XVI/DIF/518.

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. działający w Konsorcjum z Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie, Stargardzką Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie w dniu 16 stycznia 2023 roku podpisał Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 22.222.22,22 zł (w tym wkład Funduszy Europejskich 20 mln zł) na udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Logo Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego

ul. Księcia Bogusława X, nr 7, lok. LU4, (deptak Bogusława),
70-440 Szczecin, tel. 91 488 13 49, e-mail: fundusz3@o2.pl
Polityka prywatności / RODO